Liên hệ

Liên hệ


  • Lot lll/21, 19/5A Street, Tan Binh Industrial Zone, Tay Thanh, Tan Phu, HCMC, Vietnam

  • Hotline: 1900 6054

  • Tel: (8428) 7300 6054

  • Fax: (8428) 3816 4800

  • Email: order.cjongkim@cj.net

Nhận ngay thông tin về những chương trình ưu đãi hấp dẫn từ Bibigo